เพรสซิเด้นท์ ทาวเวอร์ ชั้น 6, ชิดลม

เพรสซิเด้นท์ ทาวเวอร์ ชั้น 11, ชิดลม

เพรสซิเด้นท์ ทาวเวอร์ ชั้น 12, ชิดลม

อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ ชั้น 17, สาทร

อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ ชั้น 18, สาทร

เสริมมิตร ทาวเวอร์, อโศก

เอ็มโพเรียม ทาวเวอร์, สุขุมวิท

สำนักงานใหญ่
973 เพรสซิเด้นท์ ทาวเวอร์ ชั้น11,
11G, 11H ถนนเพลินจิต, ลุมพืนี,
ปทุมวัน กรุงเทพฯ
10330 ประเทศไทย

Linuxx Serviced Office

ติดต่อ
อีเมล:โทร: +66 (0)2 656 0500
มือถือ: +66 (0) 91 028 9999
แฟกซ์: +66 (0) 2 656 1623