อาคารเอเซียเซ็นเตอร์

173 Asia​ ​Centre​ ​Building, 17th​, 1​8th Floor, South Sathorn Rd.

Thungmahamek Sathorn Bangkok 10120 Thailand 

BTS CHONG NONSI EXIT 5


Tel +662 670 8088  or   +662 670 8288

Mobile  +6681 939 5155

Fax +662 670 8088  or  +662 670 8998

Office Hours  Monday - Friday (09.00 A.M.​ - ​18.00 P.M.) 


Click here to arrange a tour of our offices or to book one of our meeting rooms.

360 Degree

สำนักงานใหญ่
973 เพรสซิเด้นท์ ทาวเวอร์ ชั้น11,
11G, 11H ถนนเพลินจิต, ลุมพืนี,
ปทุมวัน กรุงเทพฯ
10330 ประเทศไทย

Linuxx Serviced Office

ติดต่อ
อีเมล:โทร: +662 656 0500
มือถือ: +6691 028 9999
แฟกซ์: +662 656 1623